คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

AMATA ASIA LIMITED ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) สัดส่วน % %การเปลี่ยนแปลง
1AMATAVบริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET2,691,362,94936.210.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า LIMITED เกี่ยวข้องด้วย