คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ร.ท. กิตติ จันทร์แสงศรี ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1STPIบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : บริการรับเหมาก่อสร้าง
SET78,853,476+0.82
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า จันทร์แสงศรี เกี่ยวข้องด้วย