คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ร.ต.อ. ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1DODบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : -
mai2,044,312,8900.00
2PDIบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET30,750,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า พรรธนประเทศ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พชร พรรธนประเทศDOD -บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)mai351,904,230
2นาย พชร พรรธนประเทศTRITN -บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET39,680,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศTRITN -บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET67,620,480