คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SCCบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง
SET2,982,642,0000.00