คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1Mบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET2,141,719,836-0.73
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เอ็มเค เกี่ยวข้องด้วย