คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

พันเอก สุรเดช ชลทรัพย์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TIPบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : ประกันภัยและประกันชีวิต
SET170,009,6000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ชลทรัพย์ เกี่ยวข้องด้วย