คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท เอเชี่ยน ฟู้ด คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1NRFบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET4,597,056,414+2.30