คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ETCบริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : -
mai2,361,600,0000.00