คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน) ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1HPFกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET150,592,560+0.43
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า จํากัด เกี่ยวข้องด้วย