คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) สัดส่วน % %การเปลี่ยนแปลง
1KTISบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET6,318,000,06525.180.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า 3 เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธราธิป ธาราธรรมรัตน์7UP -บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)SET338,933,332
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ยงเกียรติ ศิริวัจนางกูรA5 -บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai70,485,680
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิศิษฐ เดชะวิทยาธรACC -บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET95,972,924
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธีรพล นพรัมภาAEC -บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)SET2,833,333,331
2นาย ธีรพล นพรัมภาRCL -บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)SET427,705,000
3นาย ธีรพล นพรัมภา7UP -บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)SET328,000,000
4นาย ธีรพล นพรัมภาLPN -บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET238,793,660
5นาย ธีรพล นพรัมภาSRICHA -บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)SET117,681,620
6นาย ธีรพล นพรัมภาQTC -บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)SET110,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภาEA -บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)SET3,844,182,000
2น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภาAEC -บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)SET2,025,833,331
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อมร ทรัพย์ทวีกุลEA -บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)SET4,498,098,960
2นาย อมร ทรัพย์ทวีกุลAEC -บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)SET1,543,080,931
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เจน นำชัยศิริAFC -บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)SET2,088,731
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. YEAP SWEE CHUANAH -บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)SET675,938,260
2MR. YEAP SWEE CHUANAH -บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)SET268,289,082
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พิภัทร์ ปฏิเวทภิญโญAJA -บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)SET69,936,881
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ระพี อุทกะพันธุ์AMARIN -บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)SET259,682,160
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมชาย พงศ์สุริยนันท์APCO -บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)SET105,902,206
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธนวัฒน์ ภัทรานุพันธุ์ARROW -บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)mai39,677,347
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อิสระ ว่องกุศลกิจBANPU -บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)SET1,388,162,111
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชาตรี โสภณพนิชBLA -บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)SET1,631,163,702
2นาย ชาตรี โสภณพนิชBKI -บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET681,302,943
3นาย ชาตรี โสภณพนิชASK -บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)SET437,450,218
4นาย ชาตรี โสภณพนิชASP -บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET355,110,101
5นาย ชาตรี โสภณพนิชKWC -บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)SET45,656,120
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง เนาวลัลน์ลลิต เกษตรสุวรรณBROCK -บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)SET122,798,994
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง เนาวนารถ จามรมานTHANI -บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)SET383,180,000
2นาง เนาวนารถ จามรมานBROCK -บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)SET84,922,242
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อาทิตย์ ทีปกรสุขเกษมCCP -บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)SET14,554,097
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมชัย มงคลศรีนิยมCCP -บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)SET13,817,560
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณัฐวัช ยศะสินธุ์CHAYO -บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET338,637,502
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วราณี เสรีวิวัฒนาCHAYO -บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET235,207,462
2นาง วราณี เสรีวิวัฒนาAUCT -บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)mai64,320,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประชา ชัยสุวรรณCIMBT -ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)SET20,313,381
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุจินต์ หวั่งหลีNKI -บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET154,989,340
2นาย สุจินต์ หวั่งหลีCOTTO -บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)SET35,671,912
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กิตติ ฉัตรเลขวนิชCPI -บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET44,228,563
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธงไชย แพรรังสีCRANE -บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)SET219,133,333
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุทัศน์ หิรัญญาภินันท์CRANE -บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)SET44,508,197
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง เมธ์วดี นวพันธ์CSR -บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)SET46,103,589
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ธนัชพร คุณารัตนอังกูรD -บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai12,867,137
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย บุญชัย เกษมวิลาศPRM -บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)SET171,920,760
2นาย บุญชัย เกษมวิลาศDV8 -บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)mai120,369,227
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง มุกดา บุญเสี่ยงEA -บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)SET9,871,862,580
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย คณพศ นิจสิริภัชEASON -บริษัท อีซึ่น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน)SET72,599,251
2นาย คณพศ นิจสิริภัชSTHAI -บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)SET511,141
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศุภชัย วัฒนาสุวิสุทธิ์EFORL -บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)mai141,346,885
2นาย ศุภชัย วัฒนาสุวิสุทธิ์T -บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)mai31,185,942
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เทพฤทธิ์ ศรีชวาลาGAHREIT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพีทาลิตี้SET10,091,970
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธนพรรจน์ ตันติวัฒนวิจิตรFVC -บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)mai14,837,433
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย มนตรี ประจันพาณิชย์FVC -บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)mai11,098,970
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พรชัย จารุเมธีGCAP -บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)mai25,300,337
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง นารีรัตน์ ทองประพาฬGENCO -บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน)SET19,669,715
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. KOJI ITOGL -บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)SET34,339,989
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เกรียงไกร สุริยวนากุลGLOBAL -บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)SET11,425,780,442
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทวีฉัตร จุฬางกูรBEC -บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)SET3,644,499,840
2นาย ทวีฉัตร จุฬางกูรAIRA -บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)mai2,845,752,668
3นาย ทวีฉัตร จุฬางกูรGRAMMY -บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)SET1,857,972,977
4นาย ทวีฉัตร จุฬางกูรLANNA -บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)SET1,375,014,740
5นาย ทวีฉัตร จุฬางกูรNNCL -บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)SET1,234,654,640
6นาย ทวีฉัตร จุฬางกูรNOK -บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)SET873,152,790
7นาย ทวีฉัตร จุฬางกูรOISHI -บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET655,260,100
8นาย ทวีฉัตร จุฬางกูรAPURE -บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET287,819,064
9นาย ทวีฉัตร จุฬางกูรTSC -บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)SET252,339,900
10นาย ทวีฉัตร จุฬางกูรLOXLEY -บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)SET247,411,260
11นาย ทวีฉัตร จุฬางกูรASAP -บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)SET240,271,164
12นาย ทวีฉัตร จุฬางกูรSST -บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)SET239,441,328
13นาย ทวีฉัตร จุฬางกูรMODERN -บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET207,903,560
14นาย ทวีฉัตร จุฬางกูรSE-ED -บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)SET203,736,000
15นาย ทวีฉัตร จุฬางกูรCI -บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET202,932,459
16นาย ทวีฉัตร จุฬางกูรFN -บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)SET194,812,488
17นาย ทวีฉัตร จุฬางกูรROJNA -บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)SET193,160,655
18นาย ทวีฉัตร จุฬางกูรAMATAV -บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)SET164,544,550
19นาย ทวีฉัตร จุฬางกูรMUD -บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน)mai131,009,274
20นาย ทวีฉัตร จุฬางกูรSUSCO -บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)SET127,507,030
21นาย ทวีฉัตร จุฬางกูรSAMART -บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET105,878,160
22นาย ทวีฉัตร จุฬางกูรSDC -บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)SET95,694,049
23นาย ทวีฉัตร จุฬางกูรHEMP -บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai69,846,286
24นาย ทวีฉัตร จุฬางกูรWORK -บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET60,295,480
25นาย ทวีฉัตร จุฬางกูรKKC -บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)SET58,194,000
26นาย ทวีฉัตร จุฬางกูรMALEE -บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET53,751,000
27นาย ทวีฉัตร จุฬางกูรJCKH -บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)mai43,504,963
28นาย ทวีฉัตร จุฬางกูรKASET -บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)mai42,682,548
29นาย ทวีฉัตร จุฬางกูรGSTEEL -บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)SET38,898,801
30นาย ทวีฉัตร จุฬางกูรGCAP -บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)mai35,621,300
31นาย ทวีฉัตร จุฬางกูรAF -บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)mai31,690,967
32นาย ทวีฉัตร จุฬางกูรTVT -บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)mai27,613,250
33นาย ทวีฉัตร จุฬางกูรALT -บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)SET27,200,000
34นาย ทวีฉัตร จุฬางกูรWAVE -บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET25,024,976
35นาย ทวีฉัตร จุฬางกูรIFEC -บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET22,421,210
36นาย ทวีฉัตร จุฬางกูรIFS -บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET20,960,000
37นาย ทวีฉัตร จุฬางกูรPE -บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)SET5,880,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทวี อนันตรัตนาGRAND -บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)SET36,262,260
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประคิน ศรีเจริญGUNKUL -บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)SET241,551,722
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. จารินี ภู่พราหมณ์HYDRO -บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)mai16,407,577
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง กัณสินันทน์ พงษ์นฤสรณ์TRUBB -บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET28,416,000
2นาง กัณสินันทน์ พงษ์นฤสรณ์IFEC -บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET5,327,855
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ณิรินทร์ญา วีระพุฒิเวทย์IHL -บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)SET119,081,232
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วริทธิ์ ดำรงสกุลวงษ์IHL -บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)SET118,642,332
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วศิน ดำรงสกุลวงษ์IHL -บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)SET118,433,332
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พิชญ์ โพธารามิกJAS -บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)SET13,808,921,259
2นาย พิชญ์ โพธารามิกMONO -บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)SET3,912,040,325
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์JKN -บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)SET3,003,185,509
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ปริยนาฏ ยังส์JUTHA -บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)SET27,515,495
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิชิต สมิทธิเวศม์JUTHA -บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)SET4,829,438
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พลกฤต ทีฆคีรีกุลKAMART -บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)SET145,211,732
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วรมน ทีฆคีรีกุลKAMART -บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)SET130,797,332
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เอกฤทธิ์ เอกสมิทธ์KAMART -บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)SET112,884,528
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วรรณสมร วรรณเมธีKKP -ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)SET1,298,454,205
2นาง วรรณสมร วรรณเมธีERW -บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET410,334,191
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ขันทอง อุดมมหันติสุขILM -บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)SET294,820,416
2นาง ขันทอง อุดมมหันติสุขGLAND -บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)SET34,707,867
3นาง ขันทอง อุดมมหันติสุขECF -บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)mai13,920,000
4นาง ขันทอง อุดมมหันติสุขKOOL -บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)mai6,277,102
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ดวงแข ชินธรรมมิตร์KSL -บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)SET371,009,152
2น.ส. ดวงแข ชินธรรมมิตร์SST -บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)SET118,832,083
3น.ส. ดวงแข ชินธรรมมิตร์MUD -บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน)mai15,319,009
4น.ส. ดวงแข ชินธรรมมิตร์SIRIP -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศSET9,213,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชาญ โสภณพนิชBKI -บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET781,666,167
2นาย ชาญ โสภณพนิชESSO -บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET108,632,000
3นาย ชาญ โสภณพนิชKWC -บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)SET62,624,026
4นาย ชาญ โสภณพนิชUT -บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)SET13,884,980
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชญานินทร์ โพธิวรคุณKYE -บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)SET115,794,188
2นาย ชญานินทร์ โพธิวรคุณGLOCON -บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)SET25,214,238
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์LALIN -บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)SET2,251,532,572
2นาย ทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์IFEC -บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET3,947,546
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อุษณา ชาครกุลLALIN -บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)SET265,166,664
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สำเริง มนูญผลGGC -บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)SET552,798,180
2นาย สำเริง มนูญผลLHFG -บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET461,823,145
3นาย สำเริง มนูญผลSPC -บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)SET422,153,496
4นาย สำเริง มนูญผลCGH -บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET254,516,441
5นาย สำเริง มนูญผลSCG -บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)SET189,722,616
6นาย สำเริง มนูญผลFE -บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)SET183,129,600
7นาย สำเริง มนูญผลTNL -บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)SET153,857,100
8นาย สำเริง มนูญผลOCC -บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)SET100,732,786
9นาย สำเริง มนูญผลCMC -บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)mai34,890,289
10นาย สำเริง มนูญผลPG -บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)SET26,714,240
11นาย สำเริง มนูญผลPMTA -บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET10,763,200
12นาย สำเริง มนูญผลTMILL -บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)mai10,382,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อนุพงษ์ อัศวโภคินAP -บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)SET5,226,370,976
2นาย อนุพงษ์ อัศวโภคินLHFG -บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET107,784,856
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมพล กุลเลิศประเสริฐCMO -บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)mai10,042,510
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมนM -บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET6,091,436,984
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ลักษณีย์ สารสาสM-II -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์SET100,665,595
2นาง ลักษณีย์ สารสาสMIT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียลSET15,200,000
3นาง ลักษณีย์ สารสาสM-PAT -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจSET8,100,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศิริศักดิ์ ถิรวัฒนางกูรMFEC -บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)SET82,080,183
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวิกูลMIDA -บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)SET104,930,706
2น.ส. ชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวิกูลML -บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)SET17,836,745
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูลASP -บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET201,511,243
2นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูลMILL -บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)SET64,817,935
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง น้ำผึ้ง พิสิษฐ์กุลMITSIB -บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)mai30,668,034
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชัยยศ พาพรMODERN -บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET79,783,677
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อภิมุข บำรุงวงศ์MORE -บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)mai426,666,666
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. กุลธิดา คงรุ่งภากรNOVA -บริษัท โนวา เอมไพร์ จำกัด (มหาชน)SET8,173,663
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วรวรรณ โชควัฒนาNPK -บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน)mai4,762,859
2น.ส. วรวรรณ โชควัฒนาNC -บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)SET3,557,809
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศรศักดิ์ สมวัฒนาNVD -บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)SET894,073,059
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จิรัฏฐ์ ไตรตระกูลชัยOCEAN -บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน)mai314,204,835
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธวัชชัย ตั้งศักดิ์ประเสริฐOCEAN -บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน)mai34,014,788
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สรพจน์ เตชะไกรศรีPACE -บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET116,324,833
2นาย สรพจน์ เตชะไกรศรีTKT -บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)SET22,800,091
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง นุชรา วยากรณ์วิจิตรHREIT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราชSET107,463,125
2นาง นุชรา วยากรณ์วิจิตรCPNCG -กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรทSET52,254,400
3นาง นุชรา วยากรณ์วิจิตรPACE -บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET10,162,730
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย บุญธรรม ไกรวัฒนพงศ์BROOK -บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai73,850,980
2นาย บุญธรรม ไกรวัฒนพงศ์TRC -บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)SET17,214,166
3นาย บุญธรรม ไกรวัฒนพงศ์PACE -บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET3,491,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย บุญเกียรติ โชควัฒนาOCC -บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)SET31,002,870
2นาย บุญเกียรติ โชควัฒนาPG -บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)SET21,671,251
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธันยา หวังธำรงPHOL -บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)mai77,251,908
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พิเสฐ จึงแย้มปิ่นPICO -บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)mai173,288,914
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิตUKEM -บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)mai178,560,000
2นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิตSIS -บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET162,792,000
3นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิตSCP -บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)SET73,125,500
4นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิตCHARAN -บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET33,780,700
5นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิตCSP -บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)SET20,134,636
6นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิตCRD -บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)mai18,080,064
7นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิตPICO -บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)mai16,637,556
8นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิตTCJ -บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน)SET13,029,249
9นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิตVARO -บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)SET11,596,312
10นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิตROCK -บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)SET10,993,400
11นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิตWIIK -บริษัท วิค จำกัด (มหาชน)SET10,648,000
12นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิตMNIT -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานีSET9,319,800
13นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิตCMO -บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)mai7,727,230
14นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิตIFS -บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET7,074,000
15นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิตDTCI -บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน)SET4,760,000
16นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิตSE -บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)mai4,560,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย แสงชัย โชติช่วงชัชวาลPK -บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)SET120,104,214
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุรสา ปุ่นอภิรัตน์PK -บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)SET30,173,683
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ยุพพนารี ศักดิ์พรทรัพย์PL -บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)SET28,645,332
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชำนาญ พรพิไลลักษณ์PPM -บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)mai189,180,949
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ภาวิณี อภิสารธนรักษ์PRAKIT -บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET28,021,949
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิโรจน์ เจริญตราPREB -บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)SET466,499,245
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กฤษน์ ศรีชวาลาPRIME -บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)SET570,009,727
2นาย กฤษน์ ศรีชวาลาAQ -บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)SET120,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วรภา มนต์อารักษ์RICHY -บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)SET20,387,271
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อภิชนม์ ชโยภาสRP -บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)mai12,038,708
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พีร์ ปัทมวรกุลชัยSANKO -บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)mai20,603,600
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ปิยจิต รักอริยะพงศ์SAPPE -บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)SET1,437,895,910
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ณวรรณ ภู่วรวรรณSE-ED -บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)SET17,120,424
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ภาวนา ทัศนนิพันธ์SEAFCO -บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)SET105,925,804
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วิอร ทองแตงFORTH -บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET196,064,605
2น.ส. วิอร ทองแตงBLISS -บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน)SET61,600,000
3น.ส. วิอร ทองแตงSGF -บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)mai37,684,206
4น.ส. วิอร ทองแตงSEAOIL -บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)mai20,583,423
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นพพร วิฑูรชาติSF -บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET1,529,217,247
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุรพล คุณานันทกุลSIAM -บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)SET199,950,667
2นาย สุรพล คุณานันทกุลSSSC -บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)SET32,777,472
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชัชชัย สุเมธโชติเมธาSKE -บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)SET314,702,839
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พิมาน เตียวตรานนท์SKY -บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)SET568,359,253
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย มารชัย กองบุญมาSKY -บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)SET188,794,353
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. เกตุนภัส โชคอภิสังข์SKY -บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)SET159,594,083
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พัทยา พิเชฐพงศาBSM -บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)mai123,337,681
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทัยดี วิศวเวชSMPC -บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)SET210,061,897
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย รีวิน เพทายบรรลือSTARK -บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET2,266,147,204
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ภัชริ นิจสิริภัชEASON -บริษัท อีซึ่น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน)SET26,567,220
2นาย ภัชริ นิจสิริภัชSTHAI -บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)SET370,980
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จอมทรัพย์ โลจายะSUPER -บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET5,199,220,047
2นาย จอมทรัพย์ โลจายะEVER -บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)SET262,651,443
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธีรรัตน์ ปัณฑรสูตรSYMC -บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)SET196,847,584
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทนุธรรม เกียรติไพบูลย์TACC -บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)mai328,734,271
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ฮัง จตุรพฤกษ์TAE -บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)SET41,572,090
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์TAKUNI -บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai156,662,322
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อรทัย แซ่ตั้งTAPAC -บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)mai79,287,134
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1คุณหญิง ศศิมา ศรีวิกรม์TCMC -บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET53,324,474
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จักรพันธ์ มานัสสถิตย์TEAM -บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET191,291,730
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRITTA -บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)SET2,018,152,880
2MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRIINOX -บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)SET939,588,300
3MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRISUC -บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)SET406,389,950
4MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRISUSCO -บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)SET364,168,780
5MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRITFI -บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)SET217,221,980
6MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRITOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET152,019,000
7MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRIPMTA -บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET73,288,634
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ไพศาล แซ่ล่อTFI -บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)SET46,035,221
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญCOTTO -บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)SET44,177,269
2นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญASIMAR -บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)SET31,680,000
3นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญPDI -บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)SET26,753,550
4นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญSELIC -บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)mai25,097,531
5นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญML -บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)SET21,221,446
6นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญALL -บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)mai17,207,312
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ณวรา วนาสินTHG -บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET890,331,253
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศิธา เมฆสวรรค์THG -บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET260,866,953
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกรUPA -บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)mai43,260,000
2นาย อนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกรACC -บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET36,456,000
3นาย อนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกรSTAR -บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)mai32,780,000
4นาย อนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกรGSC -บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)mai18,123,588
5นาย อนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกรFVC -บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)mai15,300,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วิไล ประสิทธิ์รัตนพร โดย บล.คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)TMI -บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)mai83,579,551
2นาง วิไล ประสิทธิ์รัตนพรTMI -บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)mai32,216,560
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พิชัย กิติสุวรรณกุลTMI -บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)mai8,770,420
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. เพ็ญนภา อัตศาสตร์TNH -บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)mai49,540,573
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อุมาภรณ์ สว่างวรรณ์TNPC -บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน)SET41,085,360
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชวลิต ลิ่มอติบูลย์TOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET175,913,430
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กานต์ วงษ์ปานTRT -บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)mai12,963,564
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง นวลฤดี กฤตยานุกูลTRUBB -บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET31,911,976
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สิริพร บุญวรุตม์TSI -บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET140,574,585
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สันติ ปิยะทัตKC -บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)SET61,326,000
2นาย สันติ ปิยะทัตTSI -บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET56,143,341
3นาย สันติ ปิยะทัตT -บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)mai50,010,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่TSR -บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)SET129,586,129
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. เธียรวรรณี แจ้งอยู่TSR -บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)SET128,423,557
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง เยาวนุช เดชวิทักษ์TSTE -บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)SET227,849,214
2นาง เยาวนุช เดชวิทักษ์SIRIP -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศSET67,645,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เผด็จ อาไซTTT -บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET35,156,650
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เลิศพงศ์ ยงธนารัตน์TVD -บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)mai11,343,589
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กิตติ ชีวะเกตุUAC -บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)SET1,611,350,030
2นาย กิตติ ชีวะเกตุBCPG -บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)SET110,764,941
3นาย กิตติ ชีวะเกตุHYDRO -บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)mai26,332,042
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เศรณี เพ็ญชาติUMI -บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)SET125,665,320
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณัฐชนา เพ็ญชาติUMI -บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)SET34,776,480
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สวคนธ์ เมฆาสวัสดิ์VIH -บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)SET94,425,116
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พลิษฐ์ จวนขจรพงศ์WIIK -บริษัท วิค จำกัด (มหาชน)SET98,010,080