คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1MINTบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET25,570,179,407-1.61