คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด(มหาชน) ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TPCHบริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : -
mai2,135,594,4840.00