คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1RAMบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การแพทย์
SET2,440,309,0000.00