คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1M-CHAIบริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การแพทย์
SET128,667,2000.00