คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท แอ็ลไลแอนซ์ จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1LEEบริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : ธุรกิจการเกษตร
SET180,400,000+0.91
2NEWSบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai3,750,0000.00