คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท แสงทองอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TPPบริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์
SET105,600,0000.00