คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1GSCบริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai116,799,8980.00