คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1GLOBALบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
SET22,829,504,4250.00