คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อินเตอร์ จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SHRบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การท่องเที่ยวและสันทนาการ
SET5,134,730,0510.00