คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท เนแอ็ค จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1PRECHAบริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET83,658,837+2.00