คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1CENTELบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การท่องเที่ยวและสันทนาการ
SET1,681,327,431-0.80