คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TNRบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
SET630,000,0000.00