คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1CPLบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : แฟชั่น
SET140,157,219-1.04
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เจริญสิน เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุวัชชัย วงษ์เจริญสินCPL -บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET20,694,200
2นาย สุวัชชัย วงษ์เจริญสินADB -บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)mai20,341,152
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย มานิต วงษ์เจริญสินADB -บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)mai20,341,152
2นาย มานิต วงษ์เจริญสินCPL -บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET6,920,364
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสินADB -บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)mai20,341,152
2นาย ภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสินCPL -บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET19,029,396
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิวัฒน์ วงษ์เจริญสินCPL -บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET34,309,498
2นาย วิวัฒน์ วงษ์เจริญสินADB -บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)mai20,341,152
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อิสระ วงษ์เจริญสินCPL -บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET25,074,151
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณัฏฐกิตติ์ วงษ์เจริญสินCPL -บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET9,025,309
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วีระชัย วงษ์เจริญสินCPL -บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET8,088,343
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พเยาว์ วงษ์เจริญสินCPL -บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET7,062,512
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณัฐจักร์ วงษ์เจริญสินCPL -บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET6,960,068
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กิติชัย วงษ์เจริญสินCPL -บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET4,742,690
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. นุชนภา วงษ์เจริญสินCPL -บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET4,692,612
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วุฒิชัย วงษ์เจริญสินCPL -บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET4,423,527
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธีรวัจน์ วงษ์เจริญสินCPL -บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET4,423,527
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อุสา วงษ์เจริญสินCPL -บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET2,278,080