คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1CPLบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : แฟชั่น
SET175,937,736-1.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เจริญสิน เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย มานิต วงษ์เจริญสินADB -บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)mai28,628,288
2นาย มานิต วงษ์เจริญสินCPL -บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET7,208,712
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสินADB -บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)mai28,628,288
2นาย ภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสินCPL -บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET12,337,141
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิวัฒน์ วงษ์เจริญสินCPL -บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET28,837,502
2นาย วิวัฒน์ วงษ์เจริญสินADB -บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)mai28,628,288
3นาย วิวัฒน์ วงษ์เจริญสินERWPF -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรทSET6,881,720
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุวัชชัย วงษ์เจริญสินADB -บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)mai28,628,288
2นาย สุวัชชัย วงษ์เจริญสินCPL -บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET14,467,488
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อิสระ วงษ์เจริญสินCPL -บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET18,633,749
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณัฏฐกิตติ์ วงษ์เจริญสินCPL -บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET9,401,364
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วีระชัย วงษ์เจริญสินCPL -บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET8,425,357
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พเยาว์ วงษ์เจริญสินCPL -บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET7,356,783
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณัฐจักร์ วงษ์เจริญสินCPL -บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET7,250,071
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กิติชัย วงษ์เจริญสินSQ -บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET9,853,000
2นาย กิติชัย วงษ์เจริญสินCPL -บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET5,363,002
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. นุชนภา วงษ์เจริญสินCPL -บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET4,888,138
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธีรวัจน์ วงษ์เจริญสินCPL -บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET4,607,841
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วุฒิชัย วงษ์เจริญสินCPL -บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET4,607,841
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อุสา วงษ์เจริญสินCPL -บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET2,373,000