คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1CPLบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : แฟชั่น
SET131,397,3930.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เจริญสิน เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุวัชชัย วงษ์เจริญสินADB -บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)mai23,731,344
2นาย สุวัชชัย วงษ์เจริญสินCPL -บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET19,400,812
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย มานิต วงษ์เจริญสินADB -บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)mai23,731,344
2นาย มานิต วงษ์เจริญสินCPL -บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET6,487,841
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสินADB -บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)mai23,731,344
2นาย ภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสินCPL -บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET17,840,059
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิวัฒน์ วงษ์เจริญสินCPL -บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET32,165,154
2นาย วิวัฒน์ วงษ์เจริญสินADB -บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)mai23,731,344
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อิสระ วงษ์เจริญสินCPL -บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET23,507,016
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณัฏฐกิตติ์ วงษ์เจริญสินCPL -บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET8,461,228
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วีระชัย วงษ์เจริญสินCPL -บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET7,582,821
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พเยาว์ วงษ์เจริญสินCPL -บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET6,621,105
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณัฐจักร์ วงษ์เจริญสินCPL -บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET6,525,064
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กิติชัย วงษ์เจริญสินCPL -บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET4,446,272
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. นุชนภา วงษ์เจริญสินCPL -บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET4,399,324
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วุฒิชัย วงษ์เจริญสินCPL -บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET4,147,057
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธีรวัจน์ วงษ์เจริญสินCPL -บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET4,147,057
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อุสา วงษ์เจริญสินCPL -บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET2,135,700