คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท เควี แอสเซ็ท จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1AKRบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET125,800,000-1.35