คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1BTSบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์
SET3,944,334,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เค เกี่ยวข้องด้วย