คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท อเดลฟอส จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1UVบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET3,801,761,334-1.64