คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) สัดส่วน % %การเปลี่ยนแปลง
1CRCบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
SET68,185,687,70335.06+2.33