คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1CRCบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
SET69,771,401,3700.00