คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SUPERบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET3,501,756,631-3.12