คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท สินทองหล่อ จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TKบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
SET1,366,110,000+0.78