คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท สารสิน จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1DCONบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง
SET15,548,104-2.63
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า สารสิน เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1ท่านผู้หญิง ถวิกา สารสินSAMCO -บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)SET11,166,119
2ท่านผู้หญิง ถวิกา สารสินTOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET9,500,000