คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท สารสิน จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1HMPROบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
SET2,513,369,565+0.67
2DCONบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง
SET16,400,6040.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า สารสิน เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พาที สารสินNOK -บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)SET26,910,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1ท่านผู้หญิง ถวิกา สารสินSAMCO -บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)SET11,855,386
2ท่านผู้หญิง ถวิกา สารสินTOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET9,750,000