คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท สมบัติล่ำซำ จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1PLบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
SET92,112,0000.00