คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1VCOMบริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : -
mai1,058,197,9200.00
2CPWบริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
SET689,692,8640.00