คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท วัฒนภักดี จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1AMARINบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์
SET1,776,000,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า วัฒนภักดี เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เจริญ สิริวัฒนภักดีAWC -บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)SET25,353,019,609
2นาย เจริญ สิริวัฒนภักดีSEG -บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET9,768,362,992