คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ETEบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai102,355,556+2.86
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า วรนันท์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ไรวินท์ เลขวรนันท์ETE -บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)mai106,288,600
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย โสภณ อัศวศรีวรนันท์FSMART -บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)mai58,852,640
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อภิชิต พรวรนันท์NCL -บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)mai2,248,051