คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท ร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1NCLบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai37,963,0680.00