คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท ร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1NCLบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai62,307,468-3.70
2KOOLบริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai17,263,800+1.74
3APCOบริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
SET10,371,2720.00