คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท รังสิต ไอ.ที. จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1FUTUREPFกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET132,949,989-0.80
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า รังสิต เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วรรณดี กฤติยรังสิตTIPCO -บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)SET23,696,430