คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท ยูเนี่ยนรวมทุน จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SUCบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : แฟชั่น
SET205,267,5000.00