คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1CPALLบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
SET11,160,000,000+0.40