คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1DRTบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง
SET3,486,549,3750.00