คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท ฟูยีเมอร์แคนไทล์ จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1YUASAบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai94,116,600-3.70