คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน) ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1FPIบริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai84,000,000+1.90