คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท พรรณธิอร จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SFPบริษัท อาหารสยาม จำกัด(มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET2,008,498,5450.00