คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SMARTบริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : -
mai140,238,008-0.94