คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1BAYธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : ธนาคาร
SET6,189,128,9970.00