คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1BDMSบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การแพทย์
SET4,161,500,000-0.99