คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TSTEบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์
SET128,096,7160.00