คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1BANPUบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET3,546,207,194-2.44