คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1THANIบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
SET8,502,979,1220.00