คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท ทีเอ็นเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SKRบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การแพทย์
SET141,676,014+1.66