คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จำกัด ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) สัดส่วน % %การเปลี่ยนแปลง
1BJCบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
SET33,069,102,00025.000.00